Coșuri de fum

Reguli pentru dimensionarea și proiectarea unui coș de fum de inox

Coșul de fum este o parte importantă a instalației de încalzire. Rolul sau este de a elimina în atmosfera gazele de ardere și fumul rezultat în urmă arderii combustibilului (fie el solid, lichid sau gazos), în condiții de securitate maximă .

De asemenea coșul de fum va realiza tirajul, necesar evacuării gazelor și aspirarii aerului de ardere. Acest tiraj este în mod direct influențat de dimensiunile coșului de fum de aceea dimensionarea este foarte importantă și trebuie făcută întotdeauna de un specialist .

Un coș de fum subdimensionat, cât și unul supradimensionat, pot influență randamentul sursei de căldură.

Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un coș de fum sunt prevăzute în standarde europene, la care s-a aliniat și țară noastră (de ex. SR EN 1856-1). Conform legislației în vigoare coșurile de fum ce se moteaza pentru a deservi surse de căldură trebuie să aibă marcajul CE.

Proiectarea coșului de fum este o etapă importantă și trebuie realizată de personal specializat. O subdimensionare a coșului de fum va duce la arderi incomplete ale combustibililor (eficientă redusă a sursei de căldură) și implicit la apariția gudronul, cauza principala a incendiilor datorate coșurilor de fum. O supradimensionare a coșului de fum va crea un tiraj prea puternic care nu va premite transferul căldurii către agentul termic, energia termică risipindu-se în atmosfera prin intermediul gazelor de ardere.

La proiectarea coșului de fum se vor lua în considerație următoarele:

  • tipul și caracteristicile centralei/ sobei/ șemineului etc
  • stabilirea poziției și înălțimea coșului de fum țînând cont de poziționarea sursei de căldură, caracteristicile clădirii eventual și a clădirilor învecinate
  • traseul coșului de fum trebuie să fie vertical pe cât posibil, fără multe deviații
  • dimensionarea, secțiunii canalului interior al coșului de fum
  • asigurarea statică ce va cuprinde atât fundația, elementele de prindere pe perete , cât și prezența unor platforme de preluare a greutății în cazul coșurilor de fum ce au greutăți considerabile
  • construcția coșului trebuie să prevadă obligatoriu o zona de evacuare a condensului și de asemenea un element care să permită oricând accesul în interiorul coșului pentru inspecție și curățare.

Elementele de capăt ale coșului de fum care au rolul de a sigila izolația coșului de fum și de ajută tirajul coșului de fum în situații speciale specifice zonei (precipitații abundente, curenți de aer puternici etc).

Standardele în vigoare stabilesc metodele de calcul ale caracteristicilor termodinamice ale coșurilor de fum care deservesc un singur aparat, echipate cu un singur canal de admisie. Pentru rapiditate, se pot folosi diagrame pentru determinarea secțiunii coșului (diametrului interior) . Sub niciun motiv secțiunea coșului nu va fi mai mică decât secțiunea de evacuare a sursei de căldură.

În concluzie, pentru o bună dimensionare, poziționare și montaj, adică pentru a realiza un coș de fum corect din punct de vedere funcțional, trebuie să apelăm la un consultant/ specialist în acest domeniu.

Amenajezi.ro asigura o gama diversificată de coșuri de fum izolate cu vată minerală bazaltică, dublu perete. Acestea asigura rezistență la acțiunea acidului sulfuric, azotic, etanseitate într-un timp de instalare scurt și siguranță sporită conformă standardelor europene în vigoare.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *